تبلیغات
313 سردار تو را میخوانند - مطالب ابر طنزسیاسی

تصاویر منتخب

طنز سیاسی « دکتر سلام » ویژه دوران «روحانی مچکریم» قسمت صد و چهارم کاری از خبرگزاری دانشجو


طنز سیاسی
« دکتر سلام »
ویژه دوران
«روحانی مچکریم»
#جیبوتی-کجایی
 قسمت صد و چهارم
کاری از خبرگزاری دانشجو
ادامه مطلب

طنز سیاسی « دکتر سلام » ویژه دوران «روحانی مچکریم» قسمت صد و ذوم کاری از خبرگزاری دانشجو

                                        طنز سیاسی

                                       « دکتر سلام » 

                         ویژه دوران «روحانی مچکریم»

                                   قسمت صد و دوم

                              کاری از خبرگزاری دانشجو

ادامه مطلب

طنز سیاسی « دکتر سلام » ویژه دوران «روحانی مچکریم» قسمت نود و هشت                                            طنز سیاسی « دکتر سلام »

                                        ویژه دوران «روحانی مچکریم»

                                                    قسمت نود و هشت

                                                                              کاری از خبرگزاری دانشجو

ادامه مطلب

مطالب مرتبط

ما را در "اینستاگرام" دنبال کنید