تبلیغات
313 سردار تو را میخوانند - مطالب هفته سوم تیر 1396

تصاویر منتخب

آزادسازی ارتفاع راهبردی «العلام» در شرق حمص سوریه

حوزه امنیت و دفاعی تحولات سوریه


ارتش سوریه موفق شد بر ارتفاع مهم العلام در استان حمص مسلط شود. این ارتفاع به خاطر

 اشراف بر مراکز داعش در «ام صهریج و المشیرفة الجنوبیة» حائز اهمیت است.


ما را در "اینستاگرام" دنبال کنید