تبلیغات
313 سردار تو را میخوانند - مطالب اردیبهشت 1395

تصاویر منتخب

بسیارمهم! چندقانون که اقتصادیک کشور رانابود می کنند


بسیارمهم!  چندقانون که اقتصادیک کشور رانابود می کنند

چرا دولت اصرار بر پیوستن به سازمان تجارت جهانی می کند؟

چه کسانی از پیوستن به سازماتن تجارت جهانی سود می برند؟

تاوان پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی چیست؟

به چه اندازه با قوانین این سازمان آشنایی دارید؟

ادامه مطلب

طنز سیاسی « دکتر سلام » ویژه دوران «روحانی مچکریم» قسمت صد و هفدهم کاری از خبرگزاری دانشجو


طنز سیاسی دکترسلام 117

طنز سیاسی « دکتر سلام » ویژه دوران «روحانی مچکریم»

قسمت صد و هفدهم کاری از خبرگزاری دانشجو

ادامه مطلب

مطالب مرتبط

ما را در "اینستاگرام" دنبال کنید